Topcon GLS-2000 - noua generaţie ....

Skaner laserowy 3D Topcon GLS-2000 jest najlepszym rozwiązaniem pomiarowym do szybkiego, wiernego i bardzo dokładnego inwentaryzowania obiektów o skomplikowanej strukturze i kształcie. W ciągu 1 sekundy potrafi wyznaczyć współrzędne tysięcy pikiet i zamienić realny obiekt w wirtualną chmurę punktów. Zapewnia przy tym wysoką dokładność pomiarów, a jego zasięg to kilkaset metrów. Skaner ma konstrukcję zintegrowaną, co oznacza, że w jednej obudowie umieszczono mechanizm optyczny, kamerę cyfrową, panel sterowania i wymienne akumulatory. Wystarczy więc rozstawić statyw, umieścić na nim instrument i rozpocząć pracę. Skaner pracuje niezależnie, bez konieczności używania zewnętrznego interfejsu i zasilania, skonstruowano go z myślą o jednoosobowej obsłudze. Ma nieduże rozmiary i jest lekki. Po obszarze pomiaru operator porusza się tylko z jedną walizką i statywem.

Skaner laserowy Topcon GLS-2000 jest bezkonkurencyjny w inwentaryzowaniu dużych i skomplikowanych obiektów inżynierskich i budowli. Tylko tym instrumentem można w kilka godzin odwzorować bezbłędnie strukturę instalacji przemysłowej, misternie rzeźbionej kopuły zabytkowego kościoła czy historycznego odkrycia archeologicznego, albo w krótkim czasie zaktualizować np. ilość składowanych materiałów budowlanych.  • niewiarygodna szybkość - najszybsza metoda inwentaryzacji niemożliwa do wykonania metodami klasycznymi
  • z milimetrową dokładnością - rzeczywistość odwzorowywana jest w postaci chmury punktów, których współrzędne wyznaczane są z wysoką precyzją, a otrzymany model pozwala wykonywać na nim pomiary i obliczenia inżynierskie
  • natychmiastowa gotowość do jednoosobowej pracy - zintegrowana budowa instrumentu ogranicza do minimum liczbę akcesoriów koniecznych do wykonania pomiarów i umożliwia prowadzenie ich przez jednego operator
  • bez zewnętrznych baterii, komputera i kabli - wystarczy zaledwie kilka klawiszy na panelu sterowania i nieduży wyświetlacz, by wykonać każdą czynność pomiarową
  • najwierniejsze obrazowanie rzeczywistości - wbudowana kamera panoramiczna wykonuje zdjęcia mierzonym obiektom, które umożliwiają w dalszym procesie obróbki danych ich wizualizację
Mai multe despre produs
Skaner laserowy 3D Topcon GLS-2000 jest jednym najszybszych i najdokładniejszych narzędzi pomiarowych, dzięki któremu można rzeczywiste obiekty przenieść do komputera w postaci chmury punktów z wyznaczonymi współrzędnymi. Zbiory danych można oglądać w trzech wymiarach, wizualizować, generować przekroje, rzuty, obliczać odległości i objętości, wykonywać analizy... Instrument ,dzięki swojej unikalnej konstrukcji ze zintegrowanymi elementami zasilania i interfejsu, mieści się w jednej walizce, jest transportowany i obsługiwany przez jednego operatora, jedną chwilę trwa jego rozstawienie i uruchomienie, a sam pomiar jest błyskawiczny, ale przy tym precyzyjny. Urządzenie to pozwala bardzo szybko inwentaryzować obiekty przemysłowe bez konieczności przerywania procesu produkcyjnego, a przez to pozwala oszczędzać czas i pieniądze klientów. Sterowanie skanerem poprzez zewnętrzny komputer odbywa się za pomocą intuicyjnego i nieskomplikowanego oprogramowania ScanMaster.
Pachetul include
Specificaţii